Grensoverschrijdend gedrag

Wat kan ik doen om grensoverschrijdend gedrag te melden?
Naast dat u uw melding kunt doen bij de Vertrouwenspersoon kunt u uiteraard ook altijd een melding indienen bij de directeur of voorzitter van de KNBB. Ind...
Vr, 27 Mrt, 2020 om 3:20 PM
Wat is matchfixing?
  Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen. De KNBB vindt de int...
Di, 2 Jun, 2015 om 10:28 AM
Ik wil contact met de vertrouwenspersoon opnemen?
Elke sportbond dient onder meer te zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving. Alle KNBB-leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bo...
Wo, 19 Jun, 2019 om 2:50 PM
Welke reglementen gelden voor mij als lid?
Alle op de leden geldende reglementen en statuten kunt u HIER terugvinden. Daar staan ook de geldende reglementen op terreinen zoals tucht, doping en seksue...
Wo, 7 Jun, 2017 om 3:12 PM
Heeft de KNBB ook een gedragcode?
Naast de reglementen hanteert de KNBB ook diverse gedragscodes zoals de bestuurlijke integriteitscode en de algemene gedragscode. De verschillende codes kun...
Vr, 27 Mrt, 2020 om 3:24 PM
Hoe kan ik een VOG aanvragen?
Via het NOC*NSF is de Nederlandse sport gestart om voor vrijwilligers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) verplicht te stel...
Di, 2 Jun, 2015 om 12:18 PM