Naast dat u uw melding kunt doen bij de Vertrouwenspersoon kunt u uiteraard ook altijd een melding indienen bij de directeur of voorzitter van de KNBB.

Indien u een klacht wilt indienen inzake grensoverschrijdend door functionarissen van de KNBB, dan verwijzen wij u ook graag naar de klachtenprocedure.

Wilt u een melding maken maar daar in eerste instantie in vertrouwelijkheid over praten dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. Er kan sprake zijn van eenmalige of vaker voorkomende onaangename persoonlijke ervaringen op andere terreinen. Denk daarbij aan: seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, conflicten. De vertrouwenspersoon kan u niet alleen aanhoren maar ook adviseren welke stappen het beste doorlopen kunnen worden dan wel moeten worden doorlopen.

Klik HIER voor meer informatie over en de contactgegevens de vertrouwenspersoon.