Alle op de leden geldende reglementen en statuten kunt u HIER terugvinden. Daar staan ook de geldende reglementen op terreinen zoals tucht, doping en seksuele intimidatie. Na ontvangst of registratie van grensoverschrijdend gedrag kan het bondsbestuur besluiten om dit aan te geven bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Het ISR is het tuchtorgaan van veel sportbonden waaronder ook de KNBB.