Van de te dragen reclameaanduidingen mogen geen nadelige invloeden dan wel onaanvaardbare omstandigheden voor de KNBB, of zijn districten het gevolg zijn; dit ter beoordeling van het desbetreffende bestuur. Reclameaanduidingen mogen geen verwarring wekken met namen van reeds bestaande verenigingen binnen eenzelfde district.

Reclameaanduidingen mogen uitsluitend zijn aangebracht op:

- borsthoogte, deze oppervlakte mag 100 cm² niet overschrijden;

- één of beide mouwen; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 100 cm²

- één of beide manchetten; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm²

- één of beide boordpunten; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm²

- de kraag; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm²

- de rug; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 300 cm²


De totale oppervlakte van alle reclame op de kleding van een speler mag tezamen 600 cm2 niet overschrijden.