Ja, districten hebben een vorm van autonomie waardoor ze op bepaalde reglementen afwijkingen kunnen hebben. Het verdient aanbeveling reeds in een vroeg stadium de plannen voor de aanschaf van een afwijkend sporttenue te bespreken met het desbetreffende districtsbestuur. Op deze wijze kan reeds tevoren worden bepaald hoe over de eventuele nieuwe kleding wordt geoordeeld. Dit kan onnodige kosten en teleurstelling voorkomen.