De contributie voor het seizoen 2016-2017 (loopt van 1-8-2016 tot en met 31-7-2017) voor de sectie Carambole is als volgt vastgesteld door de Bondsraad KNBB van 25-6-2016:


Minderjarige leden:

Een minderjarig lid dat een lidmaatschap aan wil gaan bij de KNBB dient een schriftelijke bevestiging te laten sturen door ouder(s) / verzorger(s).


Lidmaatschap Carambole (geen competitie) € 5,00 per seizoen


Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie € 28,00 per seizoen (geen verhoging) LET OP! Voor lidmaatschappen bij meerdere verenigingen geldt sinds 2011 dat € 5,00 per vereniging extra in rekening worden gebracht.

Dit betekent dat bij de vereniging met het laagste verenigingsnummer het volledige contributiebedrag in rekening wordt gebracht, bij alle andere verenigingen wordt € 5,00 in rekening gebracht.


Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 18,00 per seizoen (geen verhoging)


Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 13,00 per seizoen (geen verhoging)


Gecombineerde Lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 36,00 per seizoen (waarbij voor de Avondcompetitie € 28,00 en voor de Dagcompetitie € 8,00 in rekening wordt gebracht).


Arbiter (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 5,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))