De secretaris is altijd onze eerste contact persoon en hij ontvangt in principe altijd de factuur voor de verenging, omdat hij kan muteren bij de verenging, en de factuur op juistheid kan controleren.


U kunt nu wel de 'factuur' direct naar de penningmeester laten sturen, dit wordt door de secretaris genoteerd bij 'factuur- e-mailadres' in de Ledenmodule.


www.mijnknbb.nl , ga naar Ledenmodule (onder uw naam bij het tabblad HOME).

Klik op "Mijn Organisaties", klik op 'VERDER' achter de naam van uw vereniging


Bij de gegevens van de vereniging kunt u het e-mailadres van de penningmeester invullen. Dit e-mailadres kan een 'functie' e-mailadres zijn of een privé- emailadres.

Uiteraard dient deze wel gekoppeld te zijn aan een lid van de vereniging (minimaal vereist lidmaatschap is Clublidmaatschap).