Een eigen accommodatie is een grote stap voor een vereniging(en) en in het voorbereidingstraject komt een heleboel kijken. De KNBB heeft hiervoor diverse materialen ontwikkeld zoals een stappenplan waaruit u een heleboel praktische informatie haalt. Maar de KNBB kan u ook adviseren in het contact met gemeentelijke instanties.


Indien u een accommodatie wilt beginnen vraag dan de accommodatietoolkit aan via 
info@knbb.nl.


Voor accommodatie-verbouwingen zijn ook subsidies vanuit gemeenten en het rijk beschikbaar.

Zo zijn er bijvoorbeeld de I.A.S. (Investeringssubsidies Accommodaties Sportverenigingen)

B.O.S.A. (Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties).