Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken. De wet kent slechts twee beperkingen van dit doel. Het doel mag vanzelfsprekend niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden én het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid, maar er kunnen twee soorten verenigingen worden onderscheiden:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

 2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in eerdergenoemde notariële akte. Deze verenigingen kunnen: 

  • géén erfgenaam zijn (er mogen wel legaten worden aanvaard); en 
  • géén registergoederen verkrijgen. 

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor het aansluiten bij de KNBB maakt de vorm van de vereniging niets uit.

Voor informatie over rechtsbijstand en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen verwijzen wij u graag naar  https://www.knbb.nl Onder het kopje 'Verenigingen' staat veel interessante informatie.