Aansluiting binnen het onderdeel Carambole kan alleen middels een vereniging die is aangesloten bij een district. Voor de andere onderdelen (pool,snooker) geldt dat leden individueel dus rechtstreeks bij de bepaalde sectie van de KNBB aansluiten. Driebanden kan via vereniging of individueel bij de sectie driebanden.


Indien u uw vereniging wilt laten aansluiten en daarmee uw leden laten deelnemen aan de competities van Carambole moet u uw vereniging aanmelden via de ledenadministratie van de KNBB. De ledenadministratie neemt vervolgens contact met u op en vraagt de instemming van het betreffende district.


Geef in de mail aan la@knbb.nl alvast de volgende gegevens door: 

Naam van de vereniging, 

Bestuursleden (mits al bekend)

KVK nummer, indien aangemeld.

Vestigingsadres (in welk lokaal wordt er gespeeld)

indien reeds bekend: Onder welk District valt de vereniging.